davillo tekstil

Bundan böyle karşılıksız çek veren kişi yandı...

Bundan böyle karşılıksız çek veren kişi yandı...

Karşılıksız çek veren kişi hakkında, hamilin şikayeti üzerine her bir çek için 1.500 güne kadar adli para cezası verilecek...

Karşılıksız çek veren kişi hakkında, hamilin şikayeti üzerine her bir çek için 1.500 güne kadar adli para cezası verilecek. Ödenmemesi halinde adli para cezaları doğrudan hapis cezasına çevrilecek.

Yatırım ortamının iyileştirilmesine ilişkin yasa tasarısı, TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Buna göre, karşılıksız çek keşide etme adli para cezasını gerektiren suç olarak tanımlandığı için çek hesabı açtırmak isteyenler bankaya adli sicil kaydı da verecek. Karşılıksız çek veren kişi hakkında, hamilin şikayeti üzerine, her bir çek için 1.500 güne kadar adli para cezasına hükmolunacak.

Ödenmemesi halinde adli para cezaları, kamuya yararlı bir işte çalıştırma kararı verilmeksizin doğrudan hapis cezasına çevrilecek. Hakkında çek hesabı açma  yasağı verilen  kişiler, Risk  Merkezi tarafından bankalara bildirilecek. Bu kişiler ayrıca Risk Merkezi veya Merkez Bankası’nın resmi internet sitesinde ilan edilecek.
Şirketlerin tür değişikliğine gitmesinde yeni türe ilişkin sözleşmenin bütün ortaklar tarafından imzalanması zorunluluğu kaldırılıyor. Sermaye şirketlerinin tasfiye sürecini kolaylaştırmayı amaçlayan tasarı, tasfiye halindeki şirketin, kalan malvarlığını dağıtabilmek için alacaklılara yönelik yapılacak üçüncü ilandan itibaren bekleme süresi 1 yıldan 6 aya düşürülüyor.

Tasarı “varlık barışını” da kapsıyor. Gerçek ve tüzel kişilerce 31 Aralık 2016’ya kadar, yurt dışında bulunan para, döviz, altın, hisse senedi, tahvil ve diğer menkul kıymetlerin banka ve aracı kurumlara bildirilmesi, alacak ve taşınmazların vergi dairelerine beyan edilmesi halinde vergi incelemesi, vergi tarhiyatı, soruşturma ve kovuşturma yapılmayacak.

İhracatçıya yeşil pasaport
Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’na göre, son 3 yılda yıllık ortalama ihracat tutarı Bakanlar Kurulu’nun belirleyeceği değerin üzerinde olan firma yetkililerine, Bakanlar Kurulu’nca belirlenen esaslara göre 2 yıl süreyle hususi damgalı pasaport verilebilecek.

Yorumlar

YorumYap

Lütfen aşağıdaki alanları doldurunuz.

Girilecek rakam : 805732

Lütfen yukarıdaki rakamları yazınız.