Av. Can ERÖKSÜZ


c_eroksuz@hotmail.com
  Özgeçmişi
  Tüm Yazıları

BORÇLUNUN ÖDEME TAAHHÜDÜ

Yasal değişikliklerden sonra en son haliyle borçlunun ödeme şartını ihlal suçu  (taahhüdü ihlal) İcra ve İflas Kanunu md.340

‘’111 inci madde mucibince veya alacaklının muvafakati ile icra dairesinde kararlaştırılan borcu ödeme şartını, makbul bir sebep olmaksızın ihlal eden borçlunun, alacaklının şikâyeti üzerine, üç aya kadar tazyik hapsine karar verilir. Hapsin tatbikine başlandıktan sonra borçlu borcun tamamını veya o tarihe kadar icra veznesine yatırmak zorunda olduğu meblağı öderse tahliye edilir; ödemelerini tekrar keserse, hakkında tazyik hapsine yeniden karar verilir. Ancak, bir borçtan dolayı tazyik hapsinin süresi üç ayı geçemez.’’

Bu maddeye göre borçlunun cezalandırılabilmesi için,öncelikle usulüne uygun bir icra takibi olmalı,borçlu taahhüt vermeli , bu taahhüt belirli tarih ya da tarihleri içermeli, borç miktarı da açık ve belirgin olmalıdır. Bunun yanında taahhüt icra müdürlüğünde yapılmalı,borçlu taahhüdüne makbul bir neden olmaksızın uymamalı ve alacaklı tarafından da şikayet edilmelidir.

Ödeme taahhüdü Yargıtay kararları ile  çok sıkı şekil şartlarına bağlanmıştır. Borçlunun toplam borcunu kesin ve hiçbir şüpheye yer vermeyecek şekilde bilmesi  gerekmektedir. Verdiği ödeme taahhüdünün ihlali halinde karşılaşacağı cezanın  icra müdürü tarafından borçluya  hatırlatılması gerekmektedir. Ayrıca , ödeme taahhüdünde borcun aslı ve ferileri ayrı ayrı belirtilmeli ve işleyecek faizlerin durumu açıklanmalıdır.

Yine yasanın 111. Maddesinde belli şartlarda borçluya taksitle ödeme imkanı tanınmıştır. Bu imkandan faydalanabilmek için icra takibi satış aşamasına gelmemelidir ve borçlu tarafından 4 eşit taksitten ilki peşin olarak icra hesabına yatırılmalıdır. Haciz muamelelerinin durması için ayrıca borca yeter miktar malın da haczedilmiş olması gerekmektedir. Mesela dosya borcu 10.000TL ise ve borçlunun bir aracına haciz konulmuşsa aracın değeri de 10.000TL üzerinde ise ilk taksit peşin verildiği takdirde hacizler duracaktır. Ancak , taksitlerden herhangi biri ödenmediğinde işlemlere kaldığı yerden devam olunacağı gibi , alacaklı tarafından borçlunun ödeme şartını ihlal suçu işlemesi nedeniyle ceza şikayeti de yapılabilecektir. Taksit aralığı aylıktır. Yani ilk taksit peşin ödendiğinden  toplam süre 3 aydır.

Şartlar oluştuğunda ve alacaklı tarafından borçlunun cezalandırılması istemiyle şikayet yapıldıktan sonra sanık-borçlu  verdiği taahhüde uymamasının makbul bir nedeni varsa bunu ileri sürmelidir. Aksi halde hakim bu durumu re’sen araştırma yükümlülüğünde değildir. Makbul neden nedir? Bu hususta yasa hakime takdir yetkisi vermektedir. Anlatılan nedenler ve ileri sürülen deliller hakim tarafından değerlendirilir ve makbul olup olmadığı hususunda bir  karar verilir. Makbul olduğu sonucuna varılır ise (mesela cenaze , ağır yaralanma ,gözaltı vs.) sanık –borçlu hakkında beraat kararı verilecektir.  Ancak şunu belirtmek gerekir ki , bu tür şikayetlerde şartlar oluşmuş olsa da beraat kararının verildiği çok görülmektedir.   30.01.2013 Ankara


 Okunma Sayısı : 1114

Yorumlar

Yorum Yap

Adınız Soyadınız
E-Posta
Girilecek rakam : 315112
Lütfen yukarıdaki rakamları yazınız.